Veilig op bezoek komen

 

Mogen we je vriendelijk, maar met aandrang vragen om ons te helpen door alle onderstaande richtlijnen STIPT en ALTIJD na te volgen, ook wanneer onze medewerkers het niet zien.

Alleen door samen te werken kunnen we de situatie de baas proberen te blijven en het aantal besmettingen in het woonzorgcentrum zo beperkt mogelijk houden.  

  

Heb je vragen? Dan kan je terecht op onze website, bij de hoofdverpleegkundige of directie, of op het algemeen nummer 09 210 30 70. 

Algemene regels

Hoe kom ik veilig op bezoek?

  1. In ieder WZC zullen er steeds affiches uithangen zodat je als bezoeker weet in welke fase het WZC zich bevindt.
  2. Overloop vooraleer je op bezoek komt het stappenplan hierboven. 

Cafetaria

Er zijn verdere geen beperkingen.

 

 

Uitgaand bezoek buiten WZC

 

Uitgaand bezoek is toegestaan.

 

 

Wij herhalen opnieuw dat je ZEKER NIET op bezoek komt gedurende 10 dagen als je:

  • positief getest werd
  • een hoog risicocontact had met een besmette persoon
  • terugkwam van een reis uit een rood gebied, waarbij je in quarantaine moet gaan.

Bezoekers die de voorwaarden niet naleven, kunnen bij een volgend bezoek geweigerd worden.