Veilig op bezoek komen

 

Mogen we je vriendelijk, maar met aandrang vragen om ons te helpen door alle onderstaande richtlijnen STIPT en ALTIJD na te volgen, ook wanneer onze medewerkers het niet zien.

Alleen door samen te werken kunnen we de situatie de baas proberen te blijven en het aantal besmettingen in het woonzorgcentrum zo beperkt mogelijk houden.  

  

Heb je vragen? Dan kan je terecht op onze website, bij de hoofdverpleegkundige of directie, of op het algemeen nummer 09 210 30 70. 

Algemene regels

Hoe kom ik veilig op bezoek?

  1. Als bezoeker (vanaf 12 jaar) draag je een chirurgisch mondmasker tijdens de ganse duur van je aanwezigheid in het WZC. Je draagt dus ook het masker op de kamer van de bewoner, ook als jij daar de enige bezoeker bent. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht tot de overheid het anders bepaalt.
  2. Overloop vooraleer je op bezoek komt het stappenplan hierboven. 

Cafetaria

 In de cafetaria hoef je enkel nog een chirurgisch mondmasker te dragen bij verplaatsingen. Er zijn verder geen beperkingen.

 

 

Uitgaand bezoek buiten WZC

 

Uitgaand bezoek is toegestaan.

 

 

Wij herhalen opnieuw dat je ZEKER NIET op bezoek komt gedurende 10 dagen als je:

  • positief getest werd
  • een hoog risicocontact had met een besmette persoon
  • terugkwam van een reis uit een rood gebied, waarbij je in quarantaine moet gaan.

Bezoekers die de voorwaarden niet naleven, kunnen bij een volgend bezoek geweigerd worden.