Veilig op bezoek komen

 

We willen je vragen om vóór het bezoek deze regeling grondig door te nemen en die ook na te leven, zodat het coronavirus niet mee op bezoek komt in ons woonzorgcentrum. Met deze versoepelingen, zetten we opnieuw een grote stap in de richting van een normaal verblijf in het WZC. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van alle bezoekers om dit versoepelde bezoek veilig te laten verlopen. 

 

De openingsuren per WZC

WZC Warmhof: Dagelijks zoals voor corona. Kom je buiten de openingsuren? Bel gerust aan.

 

WZC Ter Leenen: Dagelijks van 10u tot 19u. Kom je buiten de openingsuren? Bel gerust aan.

 

WZC Ter Caele: Dagelijks zoals voor corona. Kom je buiten de openingsuren? Bel gerust aan.

 

WZC Ten Oudenvoorde: Dagelijks van 8u30 tot 21u. Kom je buiten de openingsuren? Bel gerust aan.

 

WZC Ter Hollebeke: Dagelijks van 10u tot 20u. Kom je buiten de openingsuren? Bel gerust aan.

 

Wat mag en wat niet?

Bijkomende versoepelingen bezoek op kamer

 • De bewoner mag een onbeperkt aantal bezoekers in de kamer ontvangen. Hieronder vind je de regels bij:
  • Eén vaste of regelmatige bezoeker op de kamer = afstand en mondmasker niet verplicht. Aanrakingen mogen.
  • Zodra meer dan één bezoeker op de kamer = afstand houden en mondmasker dragen, zijn verplicht voor alle bezoekers. Aanrakingen mogen niet. Kinderen ouder dan 6 jaar tellen ook mee als bezoeker. Zij dragen ook altijd een mondmasker. De ruimte van de kamer bepaalt het aantal aanwezige bezoekers. 
  • De gevaccineerde bewoner draagt geen mondmasker. Bewoners die niet-gevaccineerd zijn, worden aangeraden een masker te dragen tijdens het bezoek. Kamergebonden bewoners dragen een mondmasker en houden afstand.
  • Tijdens het bezoek blijft, in functie van een goede ventilatie, de kamerdeur open en het raam op kiepstand. Na het bezoek op de kamer wordt aan de bezoeker gevraagd om de aangeraakte oppervlakten te ontsmetten. De bezoeker neemt ontsmettingsgerief mee aan het onthaal.
 • Alle bezoekers dragen altijd verplicht een mondmasker zodra ze het WZC binnenkomen en tot ze het gebouw verlaten. Tijdens het bezoek op de kamer geldt het bovenstaande.
 • De bezoekuren vallen weg. De regeling pre-corona herneemt: alle bezoekers mogen onbeperkt op bezoek komen, tijdens de openingsuren van het WZC. Buiten de openingsuren, moet er aan de voordeur worden aangebeld.
 • Aan het wandelbezoek en het uitgaand bezoek wordt niets gewijzigd.

In bepaalde situaties kan een bezoeker gedurende 14 dagen niet op bezoek komen:

 • Positief geteste bezoekers, vanaf staalafname of start symptomen.
 • Bezoekers die een hoog risicocontact hadden met een besmette persoon, vanaf het hoog risicocontact.
 • Bezoekers die terugkeren van een reis in een rode zone, vanaf de dag van terugkeer.

 

We geven jou als familielid het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om af te spreken wie er op bezoek komt, om de vaste contacten te bepalen en ook om onderling af te spreken, zodat er altijd maximum drie bezoekers tegelijk op de kamer zijn. We rekenen op je samenwerking en willen je vragen om je aan de maatregelen te houden. Bezoekers die de voorwaarden niet naleven, kunnen bij een volgend bezoek geweigerd worden.

 

Wanneer je het WZC binnenkomt, moet je als bezoeker je nog altijd registreren aan het onthaal. Je ontsmet daarna je handen met alcoholgel en neemt het ontsmettingsmateriaal mee naar de kamer. Ook bij het verlaten van het WZC ontsmet je je handen.

 

We blijven ondertussen waakzaam. Als er één of meerdere bewoners of medewerkers besmet zijn, kan het bezoek alleen doorgaan met toestemming van de directie. Het bezoek kan bijvoorbeeld tijdelijk beperkt worden op het niveau van de leefgroep waar een besmetting is of de frequentie van de bezoeken kan worden aangepast. Je wordt alleszins op tijd op de hoogte gebracht van de bezoekbeperking. Zodra het verantwoord is, worden de bezoekbeperkingen opgeheven. Ook bij uitbraak in de gemeente of verslechterde epidemeologische situatie kan de bezoekregeling voor het WZC (tijdelijk) worden verstrengd na overleg met de gemeentelijke crisiscel.

  

 

Contactberoepen en kappers

Kappers en niet-medische contactberoepen (pedicures) mochten hun activiteiten al uitoefenen onder voorwaarden in een daarvoor vrijgehouden, aparte, fysiek afsluitbare en goed verluchte en ventileerbare ruimte.

 

Zij mogen hun activiteit ook uitoefenen op de kamer van de bewoner, onder volgende voorwaarden:

 • de kamer moet verlucht worden tijdens en minstens een kwartier na de dienstverlening, doordat het raam op kip-stand staat en de kamerdeur geopend blijft.
 • de bewoner en het contactberoep of de kapper dragen elk een chirurgisch mondmasker gedurende de ganse duur van de dienstverleningsbeurt.
 • de bewoner en het contactberoep of de kapper ontsmetten hun handen voor, tijdens en na de dienstverleningsbeurt en het contactberoep of de kapper ontsmet het gebruikte materiaal en de aangeraakte meubels. De kapper of niet-medische contactberoep neemt ontsmettingsmateriaal mee naar de kamer.
 • tijdens de handelingen zijn geen andere personen in de kamer aanwezig zijn.

 

Naar aanleiding van deze versoepelingen willen we je vragen om jezelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je na een bezoek symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon? Laat het ons onmiddellijk weten zodat wij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

 

 

Heb je vragen? Dan kan je terecht op onze website, bij de hoofdverpleegkundige of directie, of op het algemeen nummer 09 210 30 70.