Startpagina / Klachten

Ben je niet tevreden? Laat het ons weten!

In het Zorgbedrijf werken we met heel wat medewerkers samen om onze bewoners een comfortabele zorg aan te bieden. Deze samenwerking vraagt veel overleg en vooral een positieve ingesteldheid. De stem van de bewoner en de familie is voor ons onmisbaar. Daarom houden we regelmatig gebruikersraden. Op deze raden kijken we samen of de werking goed verloopt en hoe we deze eventueel kunnen verbeteren. Ook met ons tevredenheidsonderzoek vragen we jullie om ons de goede en minder goede kanten van onze werking te vertellen.

Een klacht

Inspraak is voor ons belangrijk. Wij willen voor onze bewoners een echte thuis zijn. Wanneer je niet tevreden bent of een verbetervoorstel hebt, dan willen wij dit graag weten. Wij willen een klacht steeds onderzoeken en samen op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.  

Met een klacht kan je steeds terecht bij de betrokken dienst of bij de klachtencoördinator. 

 

Klachten bij de klachtencoördinator worden bij voorkeur via het klachtenformulier (zie verder op deze pagina) ingevuld. Een klacht kan ook mondeling, telefonisch, via een brief en per mail worden bezorgd.  Na ontvangst van jouw klacht krijg je een bevestiging dat we jouw klacht ontvangen hebben. De klacht wordt ook geregistreerd in een klachtenregister. Je klacht wordt onderzocht. Indien ontvankelijk, wordt een klachtenbehandelaar aangeduid om de klacht op te volgen. Binnen de 45 dagen word je op de hoogte gebracht van het resultaat van het klachtonderzoek.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is elk gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en normen schendt, grenzen overschrijdt en (on)bewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf. Het gaat vaak over een persoonlijke grens en houdt dus een subjectieve beleving van oncomfortabel, onveilig, angstig, machteloos of vernederend gevoel in. De pleger is zich niet noodzakelijk bewust dat hij/zij grensoverschrijdend gedrag pleegt.

 

Onze procedure, met duidelijk stappenplan, treedt in actie wanneer zich grensoverschrijdend gedrag voordoet en we hiervan op de hoogte worden gebracht. We streven er naar veilig melden mogelijk te maken en een cultuur te creëren waar bespreken op een goede manier kan gebeuren en reacties gemotiveerd en proportioneel zijn.

 

De procedure is van toepassing binnen alle relaties die zich kunnen voordoen binnen de dienstverlening van ZBM, met andere woorden deze tussen klanten/bewoners en medewerker, klanten/bewoners onderling, medewerkers onderling, medewerkers en familie, medewerkers en derden, klanten/bewoners en (hun) familie of bezoekers, klanten/bewoners en derden.

 

Onze klanten/bewoners/familieleden en derden kunnen het klachtenformulier op de website gebruiken om een geval van grensoverschrijdend gedrag te melden of een teamcoach / coördinator of directeur aanspreken.

Contactgegevens

Klachtencoördinator

Sleidinge-Dorp 43

9940 Evergem

 

09 210 30 70

Klachtenformulier Zorgbedrijf Meetjesland

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Woonzorglijn

Heb je onvoldoende gehoor bij ons dan kan je steeds terecht bij de Woonzorglijn 02 553 75 00 van de Vlaamse Overheid.

De Woonzorglijn geeft informatie, advies en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Bewoners, hun familie, vrienden of kennissen kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten. 

Klachten reglement

Via onderstaand reglement kun je de procedure raadplegen hoe de klachten binnen Zorgbedrijf Meetjesland worden opgevolgd.

Download
Klachten reglement Zorgbedrijf Meetjesland
Klachten-reglement.pdf
Adobe Acrobat document 158.7 KB

Procedure grensoverschrijdend gedrag

Via onderstaande bijlage kun je de procedure raadplegen hoe grensoverschrijdend gedrag binnen Zorgbedrijf Meetjesland wordt opgevolgd.

Download
Procedure grensoverschrijdend gedrag Zorgbedrijf Meetjesland
Grensoverschrijdend gedrag procedure.pdf
Adobe Acrobat document 460.1 KB