Maatregelen coronavirus

Woonzorgcentra

De maatregelen voor onze woonzorgcentra, pastorijen in Adegem en Kleit en de bezoekregeling kan je bekijken op de pagina 'Veilig op bezoek komen'.

 

Assistentiewoningen en serviceflats

Voor de bewoners van assistentiewoningen gelden de algemene regels, die ook voor burgers van toepassing zijn. Je vindt zo terug op www.info-coronavirus.be/nl/faq/#id_4

 

Als de algemene regels niet nageleefd worden, kunnen bezoekers geweigerd worden. Het bezoek kan ook tijdelijk ingetrokken worden en wordt dan vervangen door aangepaste bezoekvormen zoals raamcontact.

 

We vragen zowel onze bewoners als bezoekers om zichzelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon? Verwittig dan onmiddellijk je huisarts en/of onze woonassistent. 

  

 

Heb je hierover vragen? Dan kan je altijd bij de campusdirecteur of hoofdverpleegkundige terecht.

Bij algemene vragen, kan je contact opnemen met onze hoofdzetel: 09 210 30 70 of info@zorgbedrijfmeetjesland.be.

 

Als zorgbedrijf doen we er alles aan om onze medewerkers, stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers,  bewoners, thuiszorgklanten en hun familie steeds op de hoogte te houden van deze maatregelen. De meest recente wijzigingen betreffende de genomen maatregelen vind je steeds terug op deze pagina.