Startpagina / Woonzorg / Senioren onder de toren

Senioren onder de toren

Met "Senioren onder de Toren" biedt het Zorgbedrijf aan senioren die licht-zorgbehoevend zijn, maar nog zelfstandig kunnen functioneren, een aangepaste, beschermende en kwalitatief hoogstaande woon- en leefomgeving aan. Het gaat hier echter niet om serviceflats in de traditionele betekenis van het woord.  Deze vorm van wonen combineert het comfort van een eigen flat met de voordelen van een verzorging op maat en wonen in gemeenschap.  Het is immers de bedoeling dat de bewoners gaan samenleven, met respect voor de individuele vrijheid en ondersteund door een ruim aanbod aan zorgdiensten. Hier wordt het mogelijk gemaakt ouderen nog lange tijd perfect voor zichzelf te laten zorgen en een actief en zelfstandig leven te laten leiden, maximaal begeleid door het personeel van de thuiszorgdiensten.

 

De pastorijen in Adegem en Kleit

Beide residenties zijn kleinschalig en huiselijk opgevat en omvatten seniorenflats (7 in Kleit, 12 in Adegem), gastenkamers en enkele gemeenschappelijke ruimten. Alle individuele flats zijn voorzien van een living, een kitchenette, een aangepaste sanitaire cel en een slaapkamer. Het hart van beide residenties is de gemeenschappelijke leefruimte met eetplaats en keuken. Beide hebben zicht op de tuin of binnentuin. Hier speelt het gemeenschapsleven zich af waar de bewoners kunnen samenkomen om te eten, te praten, te kaarten, activiteiten te organiseren, enz.

 

De Pastorij Kleit

Kleitkalseide 105

9990 Maldegem (Kleit)

 

De Pastorij Adegem

Elisabethlaan 1 

9991 Maldegem (Adegem)

Wonen in gemeenschap

Het wonen in gemeenschap is zo opgevat dat de huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen en koken, maar ook de maaltijden zelf, zoveel mogelijk in groepsverband georganiseerd worden, begeleid door de thuiszorgdiensten. Er wordt door de mede-bewoners samengelegd voor een gemeenschappelijk huishoudbudget (aankoop voedingswaren en dranken).  Ook draagt iedere bewoner bij in de kosten van de diensten, zoals gezinszorg en schoonmaakhulp. Omdat het Zorgbedrijf dit zorgpakket aanbiedt en organiseert vanuit de eigen diensten, kan de aanwezigheid van een zorgverstrekker tijdens de daguren gegarandeerd worden.

Faciliteiten

  • Standaard is een servicepakket voorzien waarbij alle nutsvoorzieningen, telefoonabonnement, kabeldistributie en brandverzekering inbegrepen zijn. 
  • Vanuit de woonzorgcampus wordt een zeer uitgebreid zorg- en poetspakket aangeboden. Een aantal huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, koken, … worden in groepsverband georganiseerd met maximale ondersteuning door de thuiszorgdiensten. Zij staan in voor de algemene begeleiding, het huishouden, de boodschappen, koken, onderhoud, was en strijk, enz...
  • Dagelijks, ook tijdens het weekend, is er gezinshulp aanwezig.
  • Tijdens weekdagen is er poetshulp aanwezig.
  • Er is een permanent personenalarmsysteem voorzien, waarbij in noodsituaties hulp kan ingeroepen worden bij het woonzorgcentrum Warmhof;
  • Een woonassistent staat in voor de algemene coördinatie, advies en begeleiding.

 

Voor persoonlijke zorg (verpleegkundige handelingen, lichaamshygiëne, …) zal de resident volgens behoefte een beroep kunnen doen op een thuisverpleegkundige dienst naar keuze. Voor een kleine bijdrage kan hulp ingeroepen worden van andere diensten van het Zorgbedrijf, zoals de klusjesdienst en de mindermobielencentrale.

 

Voorwaarden

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname in één van de pastorijen, zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie.

 

Aanvraag

Voor een aanvraag tot opname kan je je richten tot de woonassistent; een aanvraag gebeurt schriftelijk. Bij elke aanvraag wordt onderzocht of je aan de opnamevoorwaarden voldoet. Kom je in aanmerking, dan sta je op een wachtlijst en word je verwittigd wanneer een opnamemogelijkheid concreet wordt.

Voor een eigenlijke opname wordt er nog een financieel onderzoek gevoerd, worden de opnamedocumenten ondertekend en de praktische regelingen afgesproken. Je kan steeds, samen met familie of kennissen, vooraf een bezoek brengen aan één van de residenties. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de woonassistent.

Prijs

De dag(huur)prijzen voor een flat zijn als volgt:

 

Voor Pastorij Adegem: 

- €40,60 voor een alleenstaande

- €56,36 voor een koppel

 

Voor Pastorij Kleit:

- €40,41 voor een alleenstaande

- €56,15 voor een koppel

 

In deze dagprijs zijn alle nutsvoorzieningen, het telefoonabonnement, de kabeldistributie en brandverzekering inbegrepen, wat ook de administratieve formaliteiten tot een minimum herleidt. De flats zijn instapklaar; de bewoner brengt zelf zijn eigen meubilair mee. Hierbij komt nog een bedrag van ongeveer €7 per dag per flat (afhankelijk van het inkomen van de bewoner) voor het zeer uitgebreide zorg- en poetspakket. Ook leggen de bewoners maandelijks een bedrag samen voor het gemeenschappelijk huishoudbudget (aankoop voedingswaren en dranken). 
Bij de beëindiging van de overeenkomst kan er bij schade, het niet terugbrengen van sleutel of vuil achterlaten van de woning kosten worden aangerekend, tegen marktconforme prijzen (tot 30 juni 2024 : 36,91 euro).

Contactgegevens

 

Joyce Gilbert

Bureau in centrum voor dagopvang (CADO)

 

Lazarusbron 8

9990 Maldegem

050 40 39 45

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Meer afbeeldingen