Hoe 'content' ben jij?

Bij Zorgbedrijf hechten we veel waarde aan de tevredenheid van onze bewoners. Daarom hebben we onlangs een bewonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd in al onze vestigingen, waaronder woonzorgcentra, assistentiewoningen en pastorijen. We wilden graag hun mening horen over verschillende aspecten van hun verblijf bij ons, zoals kamerinrichting, maaltijdvariatie, vriendelijkheid van het personeel, en nog veel meer.


Anonieme bevraging

Tussen 15 oktober en 15 november 2022 gingen neutrale enquêteurs persoonlijk langs bij bewoners. De familieleden van bewoners in de woonzorgcentra konden dan weer een vragenlijst invullen. 560 bewoners en familieleden namen anoniem deel aan de bevraging, die door het externe bureau Bing research werd afgenomen en verwerkt. De resultaten tonen hoe tevreden bewoners zijn met o.a. kamerinrichting, maaltijdvariatie en vriendelijkheid van het personeel.

Betere dienstverlening

Door dit tevredenheidsonderzoek krijgen we waardevolle inzichten in hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren en de ervaring van onze bewoners kunnen optimaliseren. Het is een driejaarlijkse verplichting die we met volle toewijding nakomen.


Bewoners geven goed rapport

Er werden twee belangrijke kernindicatoren en tien thema’s in kaart gebracht.

Op algemene tevredenheid, de eerste kernindicator, scoort onze woonzorg heel goed, met een score van 90% tevreden tot heel tevreden bewoners en 80% tevreden tot heel tevreden familieleden. De beste leerling van de klas is WZC Ter Hollebeke, het woonzorgcentrum in Sleidinge, met een score door bewoners van 100%. Bewoners vinden het een fijne sfeer, voelen zich veilig en geven aan dat er respect is voor hun privacy.

 

Dat vertaalt zich ook in de tweede kernindicator, waar gevraagd werd of ze het zorgbedrijf zouden aanbevelen aan anderen: 89% van de bewoners en 84% van de familieleden zou ons aanbevelen. Scores van bewoners voor onze huizen variëren tussen de 85% en 94%, bij de familie tussen 72% en 91%. Vooral de familie in Ten Oudenvoorde liet via de tevredenheidsmeting blijken dat zaken voor verbetering vatbaar zijn.

 

We willen onze oprechte dank uitspreken aan alle bewoners en familieleden die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Jullie waardevolle feedback helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren en de best mogelijke zorg te bieden.

 

Infographics van resultaten

Klik op onderstaande links om de resultaten van elke vestiging te bekijken.

 

Algemeen overzicht uitslagen

Wat leren de subthema's ons als zorgbedrijf?

 

Onthaal

De dag van de verhuis wordt door zowel familie als bewoners als positief ervaren, en ze zijn tevreden met de verstrekte informatie over de financiële aspecten.

 

Accommodatie

Het laagste rapportcijfer in dit onderwerp gaat naar Ter Caele, wat niet als een verrassing komt gezien de dringende behoefte aan vervanging van het gebouw. Opmerkelijk genoeg blijkt dat de familie meer impact ondervindt (44% is tevreden met de accommodatie in Ter Caele) dan de bewoners, die blijkbaar ook de charme van zo'n oud gebouw weten te waarderen (88% is tevreden of zeer tevreden over de accommodatie). Niettemin is dit voor ons een belangrijke motivatie om het nieuwbouwdossier verder te blijven zetten.

Andere aandachtspunten hebben vooral betrekking op het opvolgen van defecten en de gezelligheid van leefruimtes. Er zijn reeds projecten gestart om deze aspecten te verbeteren, en we werken co-creatief met bewoners om verdere vooruitgang te boeken.

 

Maaltijden

Overal wordt er vers gekookt, zowel in de WZC als de pastorijen, en dat wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Tijdens de bevraging waren er enkele personeelsverschuivingen in het keukenteam van Nevele, wat zorgde voor enkele opmerkingen en bedenkingen. De nieuwe kok ging hiermee aan de slag en uit een recente her-bevraging blijkt dat de menu’s nu weer helemaal op punt staan.

 

Zorgverlening en zorgplanning

Binnen deze twee zorgthema's zien we een vergelijkbare trend, namelijk een hoge tevredenheidsscore bij bewoners (respectievelijk 95% en 98%) en een iets strengere score bij familieleden (81% en 76%).

 

Het belangrijkste werkpunt is het onvoldoende snel opvolgen van beloproepen. Als zorgbedrijf hebben we ons verbonden om hieraan te werken op verschillende vlakken, zoals het zorgen voor voldoende personeel, een optimale bezetting en het duidelijk communiceren van de zorgplanning. We streven ernaar om binnen onze organisatie de zorgverlening te verbeteren, maar we blijven ook lobbyen voor meer middelen in de zorg, zodat we vooral tijdens piekmomenten meer mensen kunnen inzetten.

 

Activiteitenaanbod

‘Hier vieren we leef-tijd’… een slogan die niet uit de lucht komt gevallen. Zowel familie als bewoners waarderen ons hoog als het gaat om het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Over het algemeen zijn de resultaten ook positief wat betreft het aangeboden activiteitenaanbod. We streven ernaar om bewoners en familie meer inspraak te geven en te focussen op het voortzetten van hun eigen hobby's, die ze uitvoerden, toen ze nog thuis woonden en zo ons aanbod verder te verbeteren.

 

Zingeving

Binnen dit thema hebben we onder andere gepeild naar het gevoel van bewoners en familieleden over hun vermogen om met iemand te praten, of hun toekomstwensen gerespecteerd worden, en of ze nog iets kunnen betekenen voor anderen. De scores variëren tussen de 68% en 87%. De scores en opmerkingen worden meegenomen in het kwaliteitstraject ‘Wonen en Leven’.

 

Informatie

Communicatie is van groot belang opdat bewoners zich veilig voelen en families betrokken worden bij het verblijf. De communicatie aan de families werd als te beperkt beoordeeld. We hopen hieraan te verhelpen met familieavonden, gebruikersraden, aangepaste onthaaluren en centrale aanspreek-figuren, zodat we weer een sterkere verbinding met de familie krijgen en een betere informatieverstrekking.

 

Klachten

Klachtenopvolging blijkt een teer punt te zijn. Hoewel slechts sporadisch beroep wordt gedaan op de officiële klachtenprocedure, hebben bewoners en familie toch het gevoel dat zij soms met klachten en opmerkingen blijven zitten. Vooral de familieleden waren soms ontevreden over de opvolging van een geuite klacht of opmerking. Wat de inhoud van de klachten betreft, scoren vooral verloren geraakt materiaal en problemen met de wasbehandeling.

 

Woonassistent

Onze woonassistenten zijn actief in de assistentiewoningen en de pastorijen. Ze behalen een uitstekende gemiddelde score van 85%. Op vragen met betrekking tot vriendelijkheid, betrouwbaarheid en bekwaamheid scoren ze telkens meer dan 90% tevreden of zeer tevreden.

 

Tabel overzicht scores – Ons rapport per thema

 

Thema

Score bewoners

Score familie

Onthaal

95%

91%

Accommodatie

94%

82%

Maaltijden

87%

81%

Zorgverlening

95%

81%

Zorgplanning

98%

76%

Activiteitenaanbod

85%

81%

Zingeving

84%

79%

Informatie

91%

82%

Klachtenopvolging

68%

32%

Woonassistent (niet in WZC)

85%

Niet bevraagd