Startpagina / Woonzorg / Assistentiewoningen Evergem

Assistentiewoningen Evergem

Een assistentiewoning is bedoeld voor senioren (+65j.) die nog zelfstandig kunnen wonen. Zij kunnen vlakbij hun aangepaste woning gebruik maken van een aantal diensten in het woonzorgcentrum of het lokaal dienstencentrum in Evergem.

 

Het Zorgbedrijf heeft in Evergem 69 assistentiewoningen, verdeeld over de drie grote dorpskernen:

  • Sleidinge: 20 woningen in de Kerkstraat
  • Ertvelde: 20 woningen in de Hospitaalstraat
  • Evergem: 29 woningen in Hoeksken

 

Voorwaarden

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie. Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

 

Aanvraag

Je kan je inschrijven op de wachtlijst, via de Dienst Opname. Breng je identiteitskaart mee en een kleefbriefje van de mutualiteit. Op afspraak kan je ook een kijkje nemen in een flat.

 

De wachttijd voor de assistentiewoningen bedraagt gemiddeld 5 jaar. De aanvragen worden chronologisch behandeld. Je doet er dus goed aan om tijdig in te schrijven. Inschrijven is nog geen verplichting om te huren.

 

Prijs

De dagprijs

 

Ter Caele: €21,09 - €25,00 (afhankelijk van type flat)

Ter Hollebeke: €22,98

Ten Oudenvoorde: €22,98 - €26,19 (afhankelijk van type flat)

 

In de flats in de Bibliotheekstraat is water/verwarming en elektriciteit via de eigen leverancier.

 

De residenten kunnen een carport huren indien beschikbaar. De basisprijs in 2013 hiervan bedroeg €200,00/ jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd en gefactureerd.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal diensten die het Zorgbedrijf verstrekt via het woonzorgcentrum/dienstencentrum:

  • sociale hulp en advies
  • animatie
  • noodoproepsysteem 24/24u
  • maaltijden

Ontbijt:

€1,90 in het woonzorgcentrum / €2,15 in de assistentiewoning

Middagmaal:

€7,00 in het woonzorgcentrum / €9,20 in de assistentiewoning

Avondmaal:

€2,80 in het woonzorgcentrum / €3,05 in de assistentiewoning

 

Gezinszorg en huishoudelijke zorg kan je niet aanvragen via de woonzorgcentra. Daarvoor verwijzen wij je graag door naar onze thuiszorgdiensten of contacteer een externe dienst.

 

Contactgegevens

 

Opnamedienst Ter Caele

Hoeksken 29

9940 Evergem

09 261 54 32

 

Opnamedienst Ten Oudenvoorde

Hospitaalstraat 2

9940 Evergem (Ertvelde)

09 261 54 35

 

Opnamedienst Ter Hollebeke

Hooiwege 4,

9940 Evergem (Sleidinge)

09 261 54 35

Meer afbeeldingen