Startpagina / Over ons

Over ons

Situering

Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen over van de OCMW’s Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen we de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen.

 

Diensten

Zorgbedrijf Meetjesland wordt vorm gegeven door bijna 730 werknemers die elke dag het beste van zichzelf geven in een van de woonzorgcentra of thuiszorgdiensten.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

 • 5 woonzorgcentra (Ter Caele, Ter Hollebeke, Ten Oudenvoorde in Evergem, Warmhof in Maldegem en Ter Leenen in Deinze);
 • 99 serviceflats in Maldegem, 69 in Evergem;
 • een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 550 gezinnen binnen Maldegem en Evergem;
 • een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij 1000 gezinnen in Maldegem, Deinze en Evergem
 • een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele);
 • een collectieve dagopvang in Maldegem.

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge.

 

Missie en visie

De richting die we wensen uit te gaan is omschreven in een niet mis te verstane en ambitieuze missie.

Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.
Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met en voor enthousiaste en competente medewerkers.

 

Wat meer uitleg bij onze missie:

Lokaal: in de regio Meetjesland binnen de eigen lokale gemeenschap

Comfortabel: warme sfeer, geborgen, persoonlijk

Vernieuwend: we zetten continu in op nieuwe zorgconcepten, zijn mee met relevante maatschappelijke en technologische trends, en willen tot de kopgroep van de zorgvernieuwing horen

Toegankelijk: zonder uitsluiting voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

Zorgbehoevenden: iemand die zijn thuisomgeving woont, en die langdurig hulp nodig heeft om voor zichzelf te zorgen.

Vertrouwde omgeving: we helpen iedereen om zo lang mogelijk comfortabel in de thuisomgeving te leven, en willen in ons woonzorgaanbod een thuisgevoel voor onze klanten creëren

Gezond bedrijf: met een duurzame, efficiënte en bedrijfsmatige werking, strevend naar financieel evenwicht

Dynamisch bedrijf: een moderne bedrijfsvoering met als kenmerken gedrevenheid, flexibiliteit, aandacht voor haar omgeving

Groeiend bedrijf: we willen groeien in kwaliteit van dienstverlening, met een stijgende tevredenheid bij klanten en werknemers, en groeien in aanbod wanneer opportuun.

Competent: geschikt voor de job, en hiervoor kansen krijgen en waarmaken

Medewerkers: eigen medewerkers, vrijwilligers, schoolstagiairs, kortom elkeen die voor en in ons Zorgbedrijf actief is.

 

Logo

De twee open, cirkelvormige figuren van ons logo omarmen elkaar maar omsluiten elkaar niet volledig. Ze dragen respectvol zorg voor elkaar. De twee helften dragen in zich de suggestie van inclusie, samen één geheel te vormen. De slogan ‘een thuis voor jou’ spreekt voor zich. Het Zorgbedrijf focust op de zorgnoden van de cliënt en zet in op een integrale zorg met een naadloze overgang tussen de verschillende diensten.

 

Ambitie

 • Zorgbedrijf Meetjesland wil een groeiende organisatie zijn met een lokale eigenheid die in het Meetjesland in een aaneengesloten gebied aan haar klanten overal een breed pallet betaalbare zorg en diensten op maat aanbiedt.
 • Zorgbedrijf Meetjesland wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg.
 • Wij willen de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het zorglandschap in onze regio stimuleren, en zo bijdragen tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving. We werken daartoe actief samen met anderen en bouwen netwerken uit.
 • We gebruiken middelen van de lokale gemeenschap en leggen aan hen verantwoording af.
 • We streven naar een verantwoorde bedrijfsmatige werking en een financieel evenwicht, om zo onze werking te bestendigen.
 • Wij willen een transparante organisatie zijn met een flexibele besluitvorming.
 • Wij willen nauw samenwerken en goed communiceren, extern met alle belanghebbenden en intern met alle medewerkers, klanten en betrokkenen, om zo elkaars kennis te delen en te vergroten.
 • We hebben zeker aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. Samenwerking, diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen zijn sleutels om professionele en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers te vormen.
 • Wij willen dat elke medewerker een ambassadeur van ons kunnen en kennen wordt, en zo tot de verdere groei en positieve beeldvorming van Zorgbedrijf Meetjesland bijdraagt.

Waarden

 • Klantgericht
 • Respectvol en waarderend
 • Professioneel en integer
 • Met goesting en geëngageerd
 • Samenwerkend

Externe websites

Contactgegevens

Hoofdzetel

Sleidinge-Dorp 43

9940 Evergem (Sleidinge)

09 210 30 70

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.