Maatregelen coronavirus

Verspreid solidariteit, geen virus


Als het de voorbije dagen over Corona ging, ging het vaak over cijfertjes, instructies, wat mag niet meer, wat moet je vanaf nu doen en zomeer. Maar even belangrijk is om rekening te houden met wat al die opgelegde regels doen met jezelf en de ander.

 

Daarom een warme oproep om met elkaar in verbinding te blijven: met de bewoners en thuiszorgklanten die vrezen zonder bezoek te vallen, met jouw collega die met zijn handen in het haar zit rond de opvang van zijn kinderen, met de buurman die bezorgd is rond zijn oudere vader die een zwakke gezondheid heeft, of met die alleenstaande kennis die bang is eenzaam alleen thuis te komen nu het sociaal leven letterlijk zijn deuren sluit.

 

Durf te vragen aan elkaar wat dit alles doet met de ander, hoe hij hiermee omgaat, wat hem precies angstig maakt, wat hij nodig heeft om niet in paniek te slaan, wat je voor elkaar kan betekenen al dan niet vanop afstand. Reik uit naar elkaar, durf aan te geven wat je zelf nodig hebt om rust te bewaren en luister naar de noden van de ander. Een berichtje, een telefoontje, een virtuele knuffel, een ouderwetse postkaart: kleine inspanningen die groot van betekenis kunnen zijn. Verbinding is hetgeen elke mens nodig heeft, zeker in tijden van afzondering. 

 

Meest recente maatregelen tegen coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Wouter Beke, na overleg met de woonzorgsector beslist om de deuren te sluiten van alle woonzorgcentra voor externe bezoekers. De maatregel gaat in vanaf donderdag 12 maart en loopt tot het einde van de paasvakantie. 

 

De gezondheid en veiligheid van onze bewoners, thuiszorgklanten en medewerkers dragen we hoog in het vaandel. We volgen de richtlijnen van het Agentschap dan ook nauwkeurig.

 

De maatregelen zijn preventief. 

 

Woonzorgcentra

We verwachten binnenkort verdere duidelijke richtlijnen rond de sluiting van de woonzorgcentra en communiceren dat dan ook zo snel mogelijk op deze pagina. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering op het verbod gemaakt worden voor:

  • Externe zorgverstrekkers
  • Stagiairs
  • Vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in een woonzorgcentrum. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die uitgevoerd worden bij MEERDERE bewoners.
  • Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) - bijvoorbeeld voor palliatieve bewoners

Ook de campusdirecteur kan beslissen, in overleg met de CRA, om personen/bezoekers uitzonderlijk toe te laten. 

De deuren van onze woonzorgcentra worden allemaal gesloten. De personen die tot bovenstaande uitzonderingsgroep behoren kunnen enkel binnen door aan te bellen.

Alle medewerkers nemen twee keer per dag hun lichaamstemperatuur op. Bij een lichaamstemperatuur hoger dan 37, 5° C, verlaat de medewerker onmiddellijk het woonzorgcentrum en neemt het personeelslid contact op met de huisarts.

 

De cafetaria’s van de woonzorgcentra zijn gesloten. Enkel bewoners van het WZC en de personeelsleden van het WZC mogen in de cafetaria aanwezig zijn en dit enkel voor het gebruiken van het middagmaal.

Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen worden allemaal opgeschort. 

 

Voor het afhalen van de was, de post en andere praktische zaken zijn er specifieke regelingen. Hiervoor kan je terecht bij onze onthaalmedewerker of directeur. Indien je een bewoner wil contacteren, kan dat nog steeds via de telefoon. We regelen ook andere communicatiemogelijkheden. Je vindt ze terug via deze link: https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be/maatregelen-coronavirus/communicatiemogelijkheden/

We willen familie, vrienden en kennissen vragen om bewoners niet te komen ophalen voor activiteiten buiten het woonzorgcentrum.  We excuseren ons voor dit ongemak en bedanken jullie voor jullie begrip en samenwerking. 

 

Assistentiewoningen en serviceflats

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in de assistentiewoningen, hebben we op 24 maart verstrengde maatregelen ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Bewoners van de assistentiewoningen mogen GEEN BEZOEK ontvangen en zijn verplicht om thuis te blijven. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten zoals naar de winkel of bankautomaat gaan. De gemeenschappelijke ruimtes in de assistentiewoningen mogen ook niet meer gebruikt worden om contact met anderen zo veel mogelijk te vermijden. De bewoners mogen nog steeds lichaamsbeweging doen in de buitenlucht, maar enkel met de partner of met één vriend(in). 

 

De thuisverpleging kan aan huis blijven komen om de nodige zorgen te verstrekken. Ook de huishoudhulp of poetshulp mag komen werken maar moet zich strikt aan de hygiënemaatregelen houden.

 

Hoewel bezoek nu verboden is in de assistentiewoningen, mogen mensen nog steeds dingen afgeven aan bewoners van een assistentiewoning. De was kan je bv. ook nog steeds door familie laten doen zolang de afgeef-regeling gerespecteerd wordt.

 

Afhankelijk van de assistentiewoning is de regeling anders. Neem contact op met de woonassistent/directie om te weten welke regeling in welke assistentiewoning is getroffen.

 

Welke regeling ook in welk gebouw is getroffen, deze zal steeds inhouden :

  • Bij afgifte altijd rekening houden met 1,5 meter afstand tussen afgever en ontvanger
  • De ontvanger laat de afgever niet binnen in zijn woning
  • De handhygiëne wordt gehandhaafd bij de manipulatie van de voorwerpen en na de afgifte blijft het voorwerp eerst minstens 24 uur staan, vooraleer je het binnen neemt. 

 

Bewoners van aanpalende serviceflats van een woonzorgcentrum mogen het rusthuis niet bezoeken en mogen 's middags ook niet naar de cafetaria van het WZC voor het middagmaal, dit tot en met 19 april. Er worden, op vraag van de bewoner, maaltijden gebracht, individueel geportioneerd en individueel te nuttigen. De deuren tussen de serviceflats en het woonzorgcentrum zijn gesloten. 

 

Voor de bewoners van onze overige assistentiewoningen (niet aanpalend aan een woonzorgcentrum) geldt ook dat ze geen bezoek mogen brengen aan het WZC. Ze kunnen dus ook geen maaltijden meer nuttigen in onze woonzorgcentra. Voor hen wordt alles georganiseerd om, indien ze dit wensen, maaltijden aan huis te bezorgen. De gemeenschappelijke ruimtes worden er niet gebruikt.

 

Alle groepsactiviteiten zijn afgelast. Ook groepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht zijn geannuleerd.

  

Centrum voor dagopvang (CADO)

 

Ons centrum voor dagopvang, beter gekend als de CADO, is gesloten vanaf zaterdag 14 maart tot en met zondag 19 april. Met deze maatregel van het Agentschap Zorg en Gezondheid willen we ook onze dagelijkse bezoekers in de CADO beschermen tegen het coronavirus. 

 

Onze thuiszorgdiensten zullen in de mate van het mogelijke instaan voor de noodzakelijke dienstverlening.

 

We zijn momenteel volop bezig met de uitrol van de maatregelen. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je steeds bij de campusdirecteur of hoofdverpleegkundige terecht.

Bij algemene vragen, kan je contact opnemen met onze hoofdzetel: 09 210 30 70 of info@zorgbedrijfmeetjesland.be.

 

Als zorgbedrijf doen we er alles aan om onze personeelsleden, stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers,  bewoners, thuiszorgklanten en hun familie steeds op de hoogte te houden van deze maatregelen. De meest recente wijzigingen betreffende de genomen maatregelen vind je steeds terug op deze pagina.