Maatregelen coronavirus

Woonzorgcentra

De maatregelen voor onze woonzorgcentra en de bezoekregeling kan je bekijken op volgende pagina's:

Assistentiewoningen en serviceflats

Voor de bewoners van assistentiewoningen gelden de algemene regels, die ook voor burgers van toepassing zijn.

Beperkt bezoek toegelaten in onze assistentiewoningen. We geven jou daarom graag de mogelijkheden en grenzen mee van de nieuwe bezoekregeling. Op die manier kan jij onze bewoner veilig ontmoeten. Indien je een bewoner bezoekt, vragen we je om rekening te houden met onderstaande, voor jouw veiligheid en die van de bewoners:

 • De bewoner mag maximum 2 personen ontvangen. Die 2 personen mogen niet tegelijkertijd op bezoek komen. Buiten mag je met maximum 4 personen zijn.  Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Hou een sociale afstand van minstens 1,5 meter met de bewoner. Als dat niet mogelijk is, dan dragen zowel jij als de bewoner een mondmasker. De bewoner krijgt één stoffen masker van Zorgbedrijf Meetjesland. Als bezoeker zorg je zelf voor een mondmasker en hanteer je het op de correcte manier.
 • Het bezoek gaat bij voorkeur door in open lucht, of anders in de assistentiewoning. De gemeenschapsruimte is gesloten. Begeef je direct naar de flat, ga niet op bezoek bij andere bewoners en blijf niet staan in de gangen.
 • Bezoek mag alleen als jij en de bewoner niet ziek zijn en niet gedurende 14 dagen vóór het bezoek symptomen van besmetting vertoonden (de symptomen worden geafficheerd). Jullie mogen tijdens die laatste 14 dagen ook niet positief getest hebben op COVID-19.
 • Bezoek kan een risico inhouden voor sommige risicopatiënten. Het is belangrijk dat jij dit weet. Welke de risicogroepen zijn, wordt geafficheerd.
 • Dieren van bezoekers zijn NIET toegelaten.
 • Respecteer de nies-, hoest- en handhygiëne. Was en ontsmet regelmatig de handen.

Als bovenvermelde afspraken niet nageleefd worden, kan het bezoek worden geweigerd. Het bezoek kan ook tijdelijk ingetrokken worden en wordt dan vervangen door aangepaste bezoekvormen zoals raamcontact.

 

We vragen zowel onze bewoners als bezoekers om zichzelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon? Verwittig dan onmiddellijk jouw huisarts en onze woonassistent. 

 

Specifiek voor externe kappers en externe manicure en pedicure 

In afgescheiden assistentiewoningen mogen kappers, pedicure en manicure langskomen op de individuele flat of woning. Alle voorzorgsmaatregelen van de privé-sector moeten toegepast worden:

 • Knippen kan enkel en alleen op afspraak;
 • Enkel de klant wiens haar verzorgd moet worden, mag in de assistentiewoning aanwezig zijn;
 • De kapper, pedicure e.d.m. mag enkel voor de noodzakelijke duur aanwezig zijn;
 • Dragen van een mondneusmasker is verplicht voor de kapper, pedicure de ganse tijd én voor de klant. Het masker mag even af voor gezichtsbehandeling. Bewoners waarbij het niet mogelijk of niet aangewezen is een mondneusmasker te dragen (bv. bewoner met dementie), worden niet verplicht een masker te dragen;
 • Na de kappersbeurt wordt de ruimte grondig verlucht;
 • De kapper past steeds handhygiëne toe en ontsmet ook zijn instrumenten vóór en na de kappersbeurt en de werkstations tussen elke klant;
 • Kappersbehandelingen van (mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen niet plaatsvinden.

  

Pastorijen Adegem en Kleit (Senioren onder de Toren)

 

Het zorgbedrijf heeft beslist om in een aantal tussenstappen de bestaande bezoekregeling in zijn pastorijen (Senioren onder de Toren) verder te versoepelen.

 • De bewoner mag maximum 2 personen ontvangen. Het bezoek gaat door in de flat van de bewoner, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.
 • De bezoeker brengt zelf een mondmasker mee en draagt het bij het binnen-en buitenkomen van de flat. Ook als de social distancing niet gegarandeerd kan worden, draagt de bezoeker zijn mondmasker.
 • De bezoeker registreert zich bij het binnenkomen van het gebouw en past meteen de handhygiëne toe.
 • Bezoek mag alleen als de bewoner en de bezoeker gedurende 14 dagen vóór het bezoek geen symptomen van besmetting vertoonden. Zij mogen tijdens die laatste 14 dagen ook niet positief getest hebben op COVID-19.
 • Vóór elk bezoek wordt de bezoeker gevraagd een ‘verklaring op eer’ af te leggen waarin hij verklaart niet ziek te zijn, niet in de 14 dagen voorafgaand aan het bezoek positief getest te zijn op COVID-19 en geen symptomen van besmetting te hebben vertoond gedurende de 14 dagen voor het bezoek.
 • De kapper, pedicure en kinesist aan huis mogen de flat ook bezoeken als ze zich aan de sectorrichtlijnen houden.

Naast de bezoekregeling verandert ook het maaltijdgebeuren voor onze bewoners. Sinds 15 juni kunnen zij ’s middags terug samen eten in de gemeenschappelijke eetruimte. Elke bewoner heeft een vaste plaats aan tafel zodat er voldoende afstand is tussen de bewoners. Vooraleer de bewoners aan tafel komen, ontsmetten ze eerst hun handen. 

 

Centrum voor dagopvang (CADO)

 

Sinds 4 juni 2020 zijn we gestart met een gefaseerde, behoedzame en veilige heropstart van ons CADO zowel voor onze klanten als onze medewerkers.

Omdat we ons moeten aanpassen aan de voorgeschreven richtlijnen, hebben we een plan van aanpak opgemaakt. De sociale afstand is daarbij onder andere belangrijk, maar ook het veelvuldig desinfecteren van het centrum.

 

De aangepaste manier van werken kan de komende weken of maanden nog wijzigen.

 

Heb je hierover vragen? Dan kan je altijd bij de campusdirecteur of hoofdverpleegkundige terecht.

Bij algemene vragen, kan je contact opnemen met onze hoofdzetel: 09 210 30 70 of info@zorgbedrijfmeetjesland.be.

 

Als zorgbedrijf doen we er alles aan om onze medewerkers, stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers,  bewoners, thuiszorgklanten en hun familie steeds op de hoogte te houden van deze maatregelen. De meest recente wijzigingen betreffende de genomen maatregelen vind je steeds terug op deze pagina.