Maatregelen coronavirus

Versoepelingsmaatregelen

Woonzorgcentra

De Nationale Veiligheidsraad besliste begin juni dat bewoners van woonzorgcentra vanaf woensdag 10 juni onder bepaalde voorwaarden bezoekers op de kamer kunnen ontvangen. Hoewel de overheid een versoepeling toelaat van de regels, mag elk woonzorgcentrum binnen dat kader bepalen wat mogelijk is.

 

De gezondheid van onze bewoners, medewerkers, maar ook van onze bezoekers staat voorop. Het Zorgbedrijf heeft daarom beslist om eerst in een aantal tussenstappen de bestaande bezoekregeling verder te versoepelen om uiteindelijk begeleid en beperkt bezoek op de kamer mogelijk te maken. Na tussentijdse evaluatie van de kamerbezoeken en indien er geen bijkomende besmettingen zouden ontstaan, is het de bedoeling om als volgende stap de cafetaria en de gemeenschappelijke ruimtes terug te openen.

 

De bewoners van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Meetjesland kunnen vanaf onderstaande datum beperkt bezoek ontvangen op hun kamer:

 

-          Woensdag 17 juni in WZC Ten Oudenvoorde (Ertvelde)

-          Donderdag 18 juni in WZC Ter Leenen (Deinze)

-          Maandag 22 juni in WZC Ter Hollebeke (Sleidinge), WZC Ter Caele (Evergem) en WZC Warmhof (Maldegem).

 

Om het bezoek op de kamer vlot en veilig te laten verlopen, vragen we jou om rekening te houden met onderstaande punten:

 1. De bewoner bepaalt of hij bezoek wil en wie er op bezoek mag komen.
 2. Het bezoek gaat door op de kamer en niet in de gemeenschappelijke ruimtes of zithoeken.
 3. We moedigen aan om de bewoner op te halen in de kamer om naar het terras of de tuin te gaan.
 4. Wil je een bewoner bezoeken in ons woonzorgcentrum? Bekijk dan zeker onze webpagina bewonersbezoek. Je vindt daar meer informatie over de dagen en uren dat je op bezoek kan gaan en of je op voorhand moet reserveren. Mogen we jou vragen om niet meteen op de eerste dag op het eerste uur langs te komen en op voorhand met familie af te spreken wie wanneer op bezoek komt. Zo kunnen we een grote groep bezoekers vermijden op de eerste bezoekdagen.
 5. Vóór elk bezoek wordt de bezoeker gevraagd een ‘verklaring op eer’ af te leggen waarin hij verklaart niet ziek te zijn, niet in de 14 dagen voorafgaand aan het bezoek positief getest te zijn op COVID-19 en geen symptomen van besmetting te hebben vertoond gedurende de 14 dagen voor het bezoek. Je kan die al op voorhand invullen.  Je moet die afgeven vóór het bezoek aan het onthaal, waar je je voor het bezoek aanmeldt.
 6. Bij geïsoleerde bewoners of bewoners, die verblijven op de COVID-afdeling, kunnen we jammer genoeg geen bezoek toelaten. Bewoners die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek symptomen vertoonden of de laatste 14 dagen positief getest werden op COVID-19 mogen ook geen bezoek ontvangen.
 7. Dranken en eten zijn niet toegelaten bij het bezoek. Dieren meebrengen mag ook niet.

Na tussentijdse evaluatie van de kamerbezoeken en indien er geen bijkomende besmettingen zouden ontstaan, is het de bedoeling om als volgende stap de cafetaria en de gemeenschappelijke ruimtes terug te openen. Meer informatie hierover zal je nog tijdig ontvangen.

 

We zijn verheugd om onze bewoners wat meer vrijheid en gezelligheid te kunnen bieden door het kamerbezoek. We blijven echter uiterst voorzichtig en waakzaam. Het welbevinden van onze bewoners wordt tenslotte bevorderd met de veilige bezoekregeling. Het virus blijft een realiteit, waar we nog mee zullen geconfronteerd worden. Het is daarom van groot belang dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons gezond verstand gebruiken. We rekenen op jouw medewerking zodat het bezoek op een gezellige, maar vooral veilige manier kan verlopen.

 

Waar je allemaal rekening mee moet houden tijdens je bezoek vind je terug op bijgevoegd stappenplan: do’s en don’ts bij bezoek. Neem dit zeker mee tijdens je bezoek zodat je weet waarop je moet letten bij elke stap.

 

Nu bezoek op de kamer toegelaten is, willen we jou vragen om jezelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon, laat het ons dan onmiddellijk weten, zodat wij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

 

In dat kader willen we er nog op wijzen dat personen ouder dan 65 jaar, personen met hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, arteriële hypertensie), personen met een chronische aandoeningen (ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen, immunosupressie, maligne hemopathie of actieve neoplasie) een risicogroep vormen voor een ernstiger verloop van COVID-19. Hou daar als bezoeker rekening mee. 

 

Voor het afhalen van de was, de post en andere praktische zaken zijn er specifieke regelingen. Hiervoor kan je terecht bij onze onthaalmedewerker of directeur. Indien je een bewoner wil contacteren, kan dat nog steeds via de telefoon. 

We willen familie, vrienden en kennissen vragen om bewoners niet te komen ophalen voor activiteiten buiten het woonzorgcentrum.  We bedanken jullie voor jullie begrip en samenwerking. 

 

Heb je vragen, dan kan je steeds terecht op onze website, bij de hoofdverpleegkundige of directie of op het algemeen nummer 09 210 30 70.  

 

Assistentiewoningen en serviceflats

Op vrijdagavond 8 mei heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid gemeld dat bezoek in de assistentiewoning geleidelijk opgebouwd mag worden ten vroegste vanaf maandag 11 mei 2020, op voorwaarde dat alle nodige voorbereidingen of eventuele andere maatregelen zijn getroffen en gecommuniceerd.

 

Het zorgbedrijf heeft intussen enkele maatregelen genomen ter voorbereiding van deze versoepeling. Voor de bewoners van assistentiewoningen gelden de algemene regels, die ook voor burgers van toepassing zijn.

Beperkt bezoek is dus terug toegelaten in onze assistentiewoningen. We geven jou daarom graag de mogelijkheden en grenzen mee van de nieuwe bezoekregeling. Op die manier kan jij onze bewoner veilig ontmoeten. Indien je een bewoner bezoekt, vragen we je om rekening te houden met onderstaande, voor jouw veiligheid en die van de bewoners:

 • De bewoner mag maximum 4 personen ontvangen. Die 4 personen komen bij voorkeur uit dezelfde contactbubbel. Het aantal van 4 bezoekers is het maximum; als de woning te klein is om 4 bezoekers tegelijk te ontvangen én de sociale afstand van 1.5 meter te respecteren, dan moet de bewoner minder bezoekers toelaten.
 • Hou een sociale afstand van minstens 1,5 meter met de bewoner. Als dat niet mogelijk is, dan dragen zowel jij als de bewoner een mondmasker. De bewoner krijgt één stoffen masker van Zorgbedrijf Meetjesland. Als bezoeker zorg je zelf voor een mondmasker en hanteer je het op de correcte manier.
 • Het bezoek gaat bij voorkeur door in open lucht, of anders in de assistentiewoning. De gemeenschapsruimte is gesloten. Begeef je direct naar de flat, ga niet op bezoek bij andere bewoners en blijf niet staan in de gangen.
 • Bezoek mag alleen als jij en de bewoner niet ziek zijn en niet gedurende 14 dagen vóór het bezoek symptomen van besmetting vertoonden (de symptomen worden geafficheerd). Jullie mogen tijdens die laatste 14 dagen ook niet positief getest hebben op COVID-19.
 • Bezoek kan een risico inhouden voor sommige risico-patiënten. Het is belangrijk dat jij dit weet. Welke de risico-groepen zijn, wordt geafficheerd.
 • Dieren van bezoekers zijn NIET toegelaten.
 • Respecteer de nies-, hoest- en handhygiëne. Was en ontsmet regelmatig de handen.

Als bovenvermelde afspraken niet nageleefd worden, kan het bezoek worden geweigerd. Het bezoek kan ook tijdelijk ingetrokken worden en wordt dan vervangen door aangepaste bezoekvormen zoals raamcontact.

 

Nu bezoek terug toegelaten is, vragen we zowel onze bewoners als bezoekers om zichzelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon? Verwittig dan onmiddellijk jouw huisarts en onze woonassistent. 

 

Specifiek voor externe kappers en externe manicure en pedicure 

In afgescheiden assistentiewoningen mogen kappers, pedicure en manicure langskomen op de individuele flat of woning. Alle voorzorgsmaatregelen van de privé-sector moeten toegepast worden:

 • Knippen kan enkel en alleen op afspraak;
 • Enkel de klant wiens haar verzorgd moet worden, mag in de assistentiewoning aanwezig zijn;
 • De kapper, pedicure e.d.m. mag enkel voor de noodzakelijke duur aanwezig zijn;
 • Dragen van een mondneusmasker is verplicht voor de kapper, pedicure de ganse tijd én voor de klant. Het masker mag even af voor gezichtsbehandeling. Bewoners waarbij het niet mogelijk of niet aangewezen is een mondneusmasker te dragen (bv. bewoner met dementie), worden niet verplicht een masker te dragen;
 • Na de kappersbeurt wordt de ruimte grondig verlucht;
 • De kapper past steeds handhygiëne toe en ontsmet ook zijn instrumenten vóór en na de kappersbeurt en de werkstations tussen elke klant;
 • Kappersbehandelingen van (mogelijke) COVID-19 bewoners kunnen niet plaatsvinden.

  

Pastorijen Adegem en Kleit (Senioren onder de Toren)

 

Het zorgbedrijf heeft beslist om in een aantal tussenstappen de bestaande bezoekregeling in zijn pastorijen (Senioren onder de Toren) verder te versoepelen.

Een volgende tussenstap hebben we gezet op maandag 15 juni, wanneer we een paar van de bezoekvoorwaarden in onze Senioren onder de Toren hebben versoepeld: 

 • De bewoner mag maximum 4 personen ontvangen. Het bezoek gaat door in de flat van de bewoner, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.
 • De bezoeker brengt zelf een mondmasker mee en draagt het bij het binnen-en buitenkomen van de flat. Ook als de social distancing niet gegarandeerd kan worden, draagt de bezoeker zijn mondmasker.
 • De bezoeker registreert zich bij het binnenkomen van het gebouw en past meteen de handhygiëne toe.
 • Bezoek mag alleen als de bewoner en de bezoeker gedurende 14 dagen vóór het bezoek geen symptomen van besmetting vertoonden. Zij mogen tijdens die laatste 14 dagen ook niet positief getest hebben op COVID-19.
 • Vóór elk bezoek wordt de bezoeker gevraagd een ‘verklaring op eer’ af te leggen waarin hij verklaart niet ziek te zijn, niet in de 14 dagen voorafgaand aan het bezoek positief getest te zijn op COVID-19 en geen symptomen van besmetting te hebben vertoond gedurende de 14 dagen voor het bezoek.
 • De kapper, pedicure en kinesist aan huis mogen de flat ook bezoeken als ze zich aan de sectorrichtlijnen houden.

Naast de bezoekregeling verandert ook het maaltijdgebeuren voor onze bewoners. Sinds 15 juni kunnen zij ’s middags terug samen eten in de gemeenschappelijke eetruimte. Elke bewoner heeft een vaste plaats aan tafel zodat er voldoende afstand is tussen de bewoners. Vooraleer de bewoners aan tafel komen, ontsmetten ze eerst hun handen. 

 

Centrum voor dagopvang (CADO)

 

Op 14 maart werd ons centrum voor dagopvang (CADO) gesloten om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Intussen heeft de Vlaamse overheid beslist dat een gefaseerde heropstart van de centra voor dagopvang mogelijk is. Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft ons daarvoor de nodige richtlijnen gegeven.

 

Sinds 4 juni zijn we gestart met een gefaseerde, behoedzame en veilige heropstart van ons CADO zowel voor onze klanten als onze medewerkers.

Omdat we ons moeten aanpassen aan de voorgeschreven richtlijnen, hebben we een plan van aanpak opgemaakt. De sociale afstand is daarbij onder andere belangrijk, maar ook het veelvuldig desinfecteren van het centrum.

 

De aangepaste manier van werken kan de komende weken of maanden nog wijzigen.

 

Heb je hierover vragen? Dan kan je steeds bij de campusdirecteur of hoofdverpleegkundige terecht.

Bij algemene vragen, kan je contact opnemen met onze hoofdzetel: 09 210 30 70 of info@zorgbedrijfmeetjesland.be.

 

Als zorgbedrijf doen we er alles aan om onze personeelsleden, stagiairs, jobstudenten, vrijwilligers,  bewoners, thuiszorgklanten en hun familie steeds op de hoogte te houden van deze maatregelen. De meest recente wijzigingen betreffende de genomen maatregelen vind je steeds terug op deze pagina.