Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Meetjesland is het centrale beslissingsorgaan van het zorgbedrijf en is bevoegd voor het bepalen van het beleid. De Raad van Bestuur bestaat vandaag uit 9 afgevaardigden uit de Raden voor Maatschappelijk Welzijn van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze, en de algemeen directeur van het zorgbedrijf. De algemeen directeurs van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze worden als technicus aan hun delegatie toegevoegd. De Raad van Bestuur vergadert in principe maandelijks in besloten zitting op de hoofdzetel van het zorgbedrijf.

 

Het opvragen van een uittreksel is enkel beschikbaar voor OCMW-raadsleden van Evergem, Maldegem of Deinze.