Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Over ons

Situering

De Vlaamse overheid wil tegen 2019 naar een algemeen sociaal beleid binnen de gemeenten. Dit houdt in dat de OCMW’s in hun huidige vorm ophouden te bestaan. De OCMW-besturen van Evergem, Maldegem en Nevele beslisten om de krachten te bundelen en de ouderenzorg van de 3 OCMW’s onder te brengen in een autonome en verzelfstandigde publieke organisatie; Zorgbedrijf Meetjesland. Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen ze de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen. 

Zorgbedrijf Meetjesland is een OCMW-vereniging.

Diensten

Zorgbedrijf Meetjesland wordt vorm gegeven door bijna 800 werknemers die elke dag het beste van zichzelf geven in een van de woonzorgcentra of thuiszorgdiensten.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland

  • 5 woonzorgcentra (Ter Caele, Ter Hollebeke, Ten Oudenvoorde in Evergem, Warmhof in Maldegem en Ter Leenen in Nevele);
  • 99 serviceflats in Maldegem, 69 in Evergem;
  • een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen binnen Maldegem en Evergem;
  • een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij 1000 gezinnen in Maldegem, Nevele en Evergem
  • 1 dienst warme maaltijden in Nevele.

De hoofzetel is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge.

Missie

Het Zorgbedrijf omschrijft de richting die het wenst uit te gaan in een niet mis te verstane en ambitieuze missie:

Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.
Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met en voor enthousiaste en competente medewerkers.

 

De twee open, cirkelvormige figuren van ons logo omarmen elkaar maar omsluiten elkaar niet volledig. Ze dragen respectvol zorg voor elkaar. De twee helften dragen in zich de suggestie van inclusie, samen één geheel te vormen. De slogan ‘een thuis voor jou’ spreekt voor zich. Het Zorgbedrijf focust op de zorgnoden van de cliënt en zet in op een integrale zorg met een naadloze overgang tussen de verschillende diensten.

 

Contactgegevens