Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

WZC Ten Oudenvoorde

Woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde is gelegen in het centrum van Ertvelde, naast de kerk. Het Woonzorgcentrum heeft vier identieke afdelingen met 21 kamers. Van deze 84 kamers zijn er vier voorbehouden voor kortverblijf. Een afdeling op het gelijkvloers, de Zonnestraat, is voorbehouden voor dementerende bewoners.

Faciliteiten

Algemeen

Het Woonzorgcentrum biedt dagelijkse verzorging en er is altijd verplegend personeel aanwezig.

Het Woonzorgcentrum beschikt over een eigen keuken waar dagvers wordt gekookt. Je wordt aangemoedigd om samen met de andere bewoners te eten, maar op aanvraag kan de maaltijd ook naar je kamer gebracht worden.

Animatie

De animatieploeg wil de bewoners een zinvolle tijdsbesteding en ontspanning aanbieden. Lees je graag een boek, dan kan je een beroep doen op de mobiele bibliotheek, een samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.

Kortverblijf

Een kortverblijf is een opname van beperkte duur in een woonzorgcentrum.  Je krijgt tijdens het verblijf dezelfde opvang, verzorging en accommodatie als bij een langdurige opname. 

Je kan ten vroegste een jaar en ten laatste een dag vooraf een kortverblijf aanvragen. Bij ondertekening van de opnameovereenkomst betaal je een waarborg. Breng je identiteitskaart en een klever van de mutualiteit mee.

Er zijn enkele voorwaarden aan een opname in kortverblijf:

  • Je bent minimum 65 jaar en gepensioneerd
  • Opname: maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen per kalenderjaar, afhankelijk van de bezetting, met een minimale tussenperiode van 30 dagen
  • Er is zekerheid dat je na het kortverblijf naar huis kan of er is een andere oplossing voorzien
  • De medische toestand moet het toelaten om te verblijven op een open afdeling

Voorwaarden

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname in het woonzorgcentrum, zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie.  Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

Prijs

  • €55.92 per dag voor een alleenstaande in een enkele kamer
  • €97.98 per dag voor een koppel in een dubbele kamer
  • €57.99 per dag voor een kamer in kortverblijf

Aanvraag

Je kan een opname aanvragen via de Algemene Sociale Dienst - Opname.

Activiteitenkalender

Vitamientje - november 2018

 

Vitamientje - september 2018

Vitamientje - juli 2018

Vitamientje - mei 2018

 

Contactgegevens