Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Woonzorg

Zorgbedrijf Meetjesland gaat voluit voor integrale zorg. Voor zelfstandig wonende ouderen, voor wie een rusthuisopname te vroeg komt, maar die toch niet meer alleen thuis of in een onaangepaste woning willen of kunnen blijven zijn er onze serviceflats. Voor ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, bieden onze woonzorgcentra een thuisvervangende woon-, leef- en zorgomgeving.