Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Vacature verpleegkundige

WZC Ter Caele te Evergem, WZC Warmhof te Maldegem en WZC Ter Leenen in Nevele zijn nog op zoek naar verpleegkundigen (voltijdse of deeltijdse tewerkstellingen).

De vacature wordt zo snel mogelijk ingevuld, in overleg met de laureaat. Er wordt een vergelijkende aanwervingsprocedure georganiseerd met het oog op een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur voor de functie van verpleegkundige C3 – C4 of BV1 – BV3. De selectie bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 1 jaar (verlengbaar tot 5 jaar). 

Functieprofiel

Wij zijn op zoek naar een persoon die een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners kan creëren en dit door het verlenen van optimale en deskundige hulp en verzorging. Je werkt in een team met andere verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers. 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we naar pagina 4 van deze infobrochure. De opsomming in deze functiebeschrijving is niet allesomvattend. De functie kan in de praktijk dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd. Er wordt van je verwacht dat je deze extra opdrachten met plezier opneemt in je takenpakket. 

Aanbod

Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal C3 – C4 als gegradueerd verpleegkundige of BV1 - BV3 als bachelor  in de verpleegkundige (zie pagina 7 en 8 van de infobrochure voor de uitgewerkte salarisschalen, de bedragen worden verhoogd met de huidige index 167,34 %). Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend. 

Extralegale voordelen

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)
 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)
 • Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • en aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)

Bijkomende vergoedingen

 • Je krijgt een toeslag op het uursalaris voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen:

Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf de leeftijd van 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).

Hoe solliciteren?

 • Verstuur je brief naar Zorgbedrijf Meetjesland, ter attentie van dienst HRM, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;
 • Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen ontvangstbewijs;
 • Verstuur je kandidatuur via e-mail naar solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be

Vereiste documenten:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)*
 • kopie van het diploma

Contactinformatie