Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Vacature poetshulp dienstenchequesonderneming - Nevele

Zorgbedrijf Meetjesland is op zoek naar een poetshulp in de dienstenchequesonderneming te Nevele
Het aantal te presteren wekelijkse uren wordt afgesproken in onderling overleg.

Locatie

Zorgbedrijf Meetjesland 

Nevele

Profiel

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag u dit schriftelijk toelichten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Doel van de functie

Als poetshulp aan huis sta je in voor het wekelijkse “normale” poetswerk aan huis bij klanten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan.

Resultaatsgebieden

1. t.a.v. de klanten

- het bespreken, opstellen en aanpassen van een werkplan met de cliënt;
- het gewone wekelijkse onderhoud van de voornaamste leefruimten en van de onmiddellijke buitenruimte van het huis;
- het doorbreken van de eenzaamheid van de bewoner, o.a. door het luisteren naar en praten met de cliënt;
- de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren;
- de veiligheid van de cliënt thuis bevorderen en proberen ongevallen te voorkomen;
- klachten zelfstandig opvangen en verhelpen, en eventueel de klant doorverwijzen naar de coördinator thuiszorg

2. t.a.v. collega's

- nuttige informatie doorgeven aan de collega die inspringt;

3. t.a.v. de coördinator thuiszorg

- afspraken m.b.t. werkrooster, verlofregeling,...nakomen;
- indien nuttig en/of noodzakelijk voor het welzijn van de klant: ervarings- en informatie-uitwisseling omtrent een klant;
- rekening houden met de instructies en adviezen van de coördinator thuiszorg;

Opmerking: Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.

Contract

 • Tijdelijke job
 • Contract van bepaalde duur - 3 maanden met onmiddellijke indiensttreding - optie vast (na deelname aan een selectieprocedure).
 • Het aantal te presteren wekelijkse uren wordt afgesproken in onderling overleg.

Aanbod

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)
 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)
 • Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)

Inlichtingen 

Voor vragen omtrent de tewerkstelling, functie-inhoud en uurroosters:
• Annemie Van Haute, coördinator dienstenchequesonderneming: 09/210 87 69
annemie.vanhaute@zorgbedrijfmeetjesland.be

Voor vragen omtrent verloning:
• Ilse Cuvelier, coördinator HRM: 09 210 30 82
• solliciteren@zorgbedrijfmeetjesland.be

Contactgegevens