Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Persoonsgegevens opvragen, wijzigen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Wil je gebruik maken van één van deze rechten dan kan dit op volgende wijze:

  • Vul het formulier in op deze pagina (online formulieren)
  • Richt je vraag schriftelijk aan onze veiligheidsconsulent (adres bij contactinformatie)
  • Kom langs op onze hoofdzetel

Bij en schriftelijke aanvraag moet je altijd een kopie van je identiteitskaart bijvoegen.

Contactgegevens