Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Missie & Ambitie

Missie

Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.
Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met en voor enthousiaste en competente medewerkers.

Ambitie

  • Zorgbedrijf Meetjesland wil een groeiende organisatie zijn met een lokale eigenheid die in het Meetjesland in een aaneengesloten gebied aan haar klanten overal een breed pallet betaalbare zorg en diensten op maat aanbiedt.
  • Zorgbedrijf Meetjesland wil in haar regio de referentie worden voor kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg.
  • Wij willen de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het zorglandschap in onze regio stimuleren, en zo bijdragen tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving. We werken daartoe actief samen met anderen en bouwen netwerken uit.
  • We gebruiken middelen van de lokale gemeenschap en leggen aan hen verantwoording af.
  • We streven naar een verantwoorde bedrijfsmatige werking en een financieel evenwicht, om zo onze werking te bestendigen.
  • Wij willen een transparante organisatie zijn met een flexibele besluitvorming.
  • Wij willen nauw samenwerken en goed communiceren, extern met alle belanghebbenden en intern met alle medewerkers, klanten en betrokkenen, om zo elkaars kennis te delen en te vergroten.
  • We hebben zeker aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. Samenwerking, diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen zijn sleutels om professionele en geëngageerde medewerkers en vrijwilligers te vormen.
  • Wij willen dat elke medewerker een ambassadeur van ons kunnen en kennen wordt, en zo tot de verdere groei en positieve beeldvorming van Zorgbedrijf Meetjesland bijdraagt.

Waarden

Klantgericht
Respectvol en waarderend
Professioneel en integer
Met goesting en geëngageerd
Samenwerkend

Contactinformatie