Nieuwe regeling bewonersbezoek

Nu de coronavaccinatie achter de rug is bij onze bewoners en medewerkers, mogen we van het Agentschap Zorg & Gezondheid stap voor stap onze bezoekregeling versoepelen. De voorwaarde die verbonden is aan de versoepeling is dat minstens 90% van onze bewoners en minstens 70% van onze medewerkers twee dosissen coronavaccin hebben gehad en dat er 10 dagen verstreken zijn na de tweede prik. 

 

Omdat WZC Ten Oudenvoorde, WZC Ter Leenen, WZC Ter Hollebeke en WZC Warmhof aan die voorwaarden voldoen, kunnen we het bezoek versoepelen. Hieronder vind je alvast hoe je een bewoner kan bezoeken volgens de nieuwe regeling. Er wordt zo weinig mogelijk onderscheid gemaakt tussen een gevaccineerde en een niet-gevaccineerde bewoner. Enkel voor nieuwe of uit het ziekenhuis teruggekeerde bewoners, die kamergebonden zijn, zijn er een 2-tal beperkingen. De versoepelingen staan in vet. 

 

Lichte versoepeling

Binnenbezoek bij een bewoner die niet kamergebonden is

 • De bewoner mag 2 vaste bezoekers op de kamer ontvangen. Die vaste bezoekers zijn wisselbaar na 14 dagen.
 • Beide bezoekers mogen onbeperkt op bezoek komen, zowel in aantal bezoeken als in de duur van het bezoek, zolang het tijdens de bezoekuren is. Gelijktijdig bezoek mag niet. De bewoner mag maar één bezoeker tegelijk ontvangen.  
 • Tijdens het bezoek draagt de gevaccineerde bewoner geen mondmasker meer. Een bewoner, die niet-gevaccineerd is, wordt wel aangeraden een mondmasker te dragen tijdens het bezoek.
 • Alle bezoekers blijven verplicht een mondmasker dragen zodra ze binnenkomen in het WZC, dus in de gangen én tijdens het bezoek op kamer. Aanrakingen zijn toegestaan.
 • Tijdens het bezoek blijft de kamerdeur open, staat het raam op kiepstand voor een goede verluchting en worden de aangeraakte oppervlakten ontsmet na het bezoek.

Buitenbezoek bij een bewoner die niet kamergebonden is

 • Een wandelbezoek (samen met de bewoner gaan wandelen) is mogelijk met maximum 4 personen, inclusief de bewoner. Eén van de twee vaste bezoekers haalt dan de bewoner op in de kamer. De twee andere buitenbezoekers wachten buiten. Die 2 andere bezoekers mogen andere personen zijn dan de twee vaste binnenbezoekers. Als er tijdens de wandeling geen 1,5 meter gehouden kan worden, is een mondmasker voor alle deelnemers verplicht (bv. bij rolstoelgebruik).
 • Uitgaand bezoek (naar de winkel, bij iemand thuis etc.) is ook toegelaten volgens de regels die van toepassing zijn voor de burgers. Bezoek aan meerdere familieleden mag dus niet. Alleen één van de twee vaste bezoekers mag de bewoner komen ophalen voor uitgaand bezoek.

Afwijkingen voor een bewoner die kamergebonden is

Nieuw opgenomen bewoners of bewoners die terugkeren van het ziekenhuis zijn een aantal dagen, waarbinnen zij worden getest, ‘kamergebonden’. Voor die kamergebonden bewoners gelden volgende afwijkingen op bovenstaande, nieuwe bezoekregeling:

 • Wandelbezoek is niet mogelijk voor kamergebonden bewoners
 • Uitgaand bezoek is niet mogelijk voor kamergebonden bewoners

 

Hieronder vind je een nieuw overzicht en stappenplan van de licht versoepelde bezoekregeling. Gooi de oude versie dus weg en gebruik deze. 

We willen je vragen om de regeling grondig door te nemen en die te respecteren zodat het coronavirus niet mee op bezoek komt in ons woonzorgcentrum. Deze regeling wordt na een maand geëvalueerd.

 

In hoogstnoodzakelijke situaties zoals bij bewoners in de terminale levensfase, kan bezoek op kamer buiten de uren of met meerdere personen toegelaten worden op beslissing van de directie.

 

We geven jou als familielid de verantwoordelijkheid om af te spreken wie er op bezoek komt, om de ‘vaste bezoekers’ te bepalen en ook om onderling af te spreken, zodat er altijd maar één bezoeker tegelijk op de kamer is. We rekenen op je samenwerking en willen je vragen om je aan de maatregelen te houden.

 

Interne versoepelingen

Naast de bezoekersregeling zal de interne werking ook licht versoepelen. Binnen de eigen afdeling/leefgroep moeten de bewoners geen mondmasker meer dragen en moeten ze ook geen afstand meer houden van elkaar. Samen eten of activiteiten doen binnen de eigen afdeling/leefgroep kan nu dus ook zonder mondmasker of afstand. Zodra een bewoner zijn of haar afdeling/leefgroep verlaat, moet hij/zij terug een mondmasker dragen en afstand houden. Als ze bezoek krijgen van een bewoner uit een andere afdeling/leefgroep, dan dragen ze allebei een mondmasker en houden ze afstand. Onze medewerkers houden altijd hun mondmasker aan.

Bezoekuren

De bezoekuren werden ook uitgebreid:

 • WZC Ten Oudenvoorde: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je binnenkomen tussen 14u en 18u. Je kan blijven tot 19u. Op woensdag en in het weekend kan je binnenkomen tussen 14u en 17u. Opnieuw kan je blijven tot 19u. Op woensdagvoormiddag kan je ook langskomen tussen 9u30 en 11u30. 
 • WZC Ter Leenen: Dagelijks van 14u30 tot 18u, behalve op dinsdag en zaterdag. Je kan blijven tot 19u. 
 • WZC Ter Hollebeke: Dagelijks van 10u tot 17u30. Je kan blijven tot 19u.
 • WZC Warmhof: dagelijks van 13u30 tot 17u30. De bezoeker mag blijven tot 19u. Voor wie 17u30 niet haalbaar is, kan afspreken met de afdeling zelf, het eind uur van het bezoek blijft 19u.
 • Ter Caele: Dagelijks van 13u30 tot 18u. Je kan blijven tot 19u.

Wanneer je het WZC binnenkomt, moet je als bezoeker je nog altijd registreren en je temperatuur laten meten. Je ontsmet daarna je handen met alcoholgel en neemt het ontsmettingsmateriaal mee naar de kamer.

 

We blijven ondertussen waakzaam. Als er een covid-besmetting zou uitbreken, dan zal de afdeling waar de besmetting zich voordoet worden gesloten voor een bepaalde periode. Ook bij uitbraak in de gemeente of verslechterde epidemeologische situatie kan de bezoekregeling voor het WZC (tijdelijk) worden verstrengd na overleg met de gemeentelijke crisiscel.

 

Naar aanleiding van deze versoepelingen willen we je vragen om jezelf extra te monitoren op symptomen van besmetting. Vertoon je na een bezoek symptomen van besmetting zoals hoesten, niezen, koorts, vermoeidheid etc. of ben je in nauw contact geweest met een (vermoedelijk) besmet persoon? Laat het ons onmiddellijk weten zodat wij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

 

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige of directie, of op het algemeen nummer 09 210 30 70.