Coronatoestand in Zorgbedrijf Meetjesland

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving dagelijks sterk oploopt, is het virus ondanks de vele veiligheidsmaatregelen ook binnengeslopen in een paar van onze woonzorgcentra. 

 

Volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid, mag het zorgbedrijf bij een positieve bewoner of medewerker beslissen om over te gaan tot de bredere testing van andere bewoners en/of medewerkers. Dit gebeurt in overleg met en op beslissing van de raadgevend arts op basis van de contacten van de besmette persoon. Zo kunnen we nagaan  of en bij wie de besmetting zich heeft verspreid en kunnen we de nodige maatregelen nemen.

 

Zodra we weten dat er een besmetting van een bewoner of een personeelslid is en dat het in overleg met de CRA als risicovol worde beschouwd, grijpt het zorgbedrijf de mogelijkheid om bewoners en personeelsleden te testen die in contact geweest zijn met de besmette persoon. In sommige gevallen testen we alle bewoners en alle personeelsleden, in andere gevallen testen we beperkt tot een afdeling of leefgroep. Door deze testen krijgen we een duidelijker, maar zeer tijdelijk beeld van de situatie en kunnen we gerichter de nodige maatregelen nemen om onze bewoners, medewerkers en bezoekers te blijven beschermen tegen het virus.

 

 

Het zorgbedrijf voelt mee met iedereen die hier direct bij betrokken is en hoopt dat bewoners en personeel de rust en de kracht vinden om samen het virus te overwinnen.

WZC Warmhof (Maldegem)

Een groepstest bij alle bewoners en alle personeelsleden op 24 oktober detecteerde 3 positieve medewerkers en 5 positieve bewoners. De positieve bewoners zijn in isolatie. Met ingang van 28 oktober wordt een cohortwerking opgestart om de 5 positieve bewoners te isoleren van de andere bewoners en hen optimaal te kunnen verzorgen.

 

De 3 positief geteste medewerkers hebben onze bewoners niet in gevaar gebracht voor besmetting. 2 van de besmette medewerkers hadden een zeer laag positief resultaat omdat ze het coronavirus al eerder hebben doorgemaakt. Dat betekent ook dat ze anderen niet kunnen besmetten. De derde medewerker was al enkele weken thuis en heeft geen contact gehad met de bewoners voor de testafname. 

 

Sinds de groepstest heeft er nog één medewerker positief getest op het virus. In onze assistentiewoningen Merlaen zijn 2 bewoners besmet met het coronavirus. Eén van hen verblijft nu bij familie, de ander is opgenomen in het ziekenhuis. We zijn volop bezig met de risicocontacten op te lijsten om na te gaan wie intussen mogelijks besmet zou kunnen zijn in de assistentiewoningen.

 

 

WZC Ten Oudenvoorde (Ertvelde)

Op 25 oktober werden er twee afdelingen getest: 15 medewerkers en 42 bewoners. Op 30 oktober zijn alle andere medewerkers en bewoners ook getest. Op dit moment zijn er 6 medewerkers en 10 bewoners besmet. De besmette bewoners verblijven nu op de cohortafdeling in de cafetaria. 

 

WZC Ter Hollebeke (Sleidinge)

Er is een groepstest afgenomen op 16 oktober. Daarna werd op 23 oktober een tweede testronde afgenomen van wie risicocontact had gehad met de bevestigde positieve bewoners uit de eerste testing. op 29 oktober zijn alle bewoners en medewerkers die tot dan altijd negatief getest hadden opnieuw getest. 

 

Vandaag zijn er 26 medewerkers en 38 bewoners positief. De niet besmette bewoners zijn samengebracht op ‘Sanderus’. De rest van het woonzorgcentrum wordt georganiseerd als cohortafdeling. Omdat er veel medewerkers ziek thuis zijn, krijgen we extra hulp van onze thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers met zorgkennis en ook van het leger. Op die manier hopen we zo goed mogelijk te blijven zorgen voor onze bewoners en de nodige steun te geven aan onze medewerkers.

 

WZC Ter Caele (Evergem)

Op dinsdag 27 oktober hebben één bewoner en één medewerker positief getest. Op donderdag 29 oktober wordt een groepstest georganiseerd voor 33 bewoners van de beschermde afdeling en 85 medewerkers van Ter Caele.

We hebben ondertussen toestemming gekregen van het Agentschap Zorg & Gezondheid om alsnog de overige 61 bewoners van de andere afdelingen ook te laten testen. Op die manier hebben we alle bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum kunnen laten testen. De tests van de 61 bewoners gaan door op zaterdag 31 oktober. Bewoners die nu symptomen vertonen, worden meteen in kamerisolatie geplaatst.  Bezoek is voor alle bewoners opgeschort tot de testuitslagen gekend zijn. 

 

WZC Ter Leenen (Deinze)

Uit de groepstest van 31 oktober weten we nu dat er 6 medewerkers en 4 bewoners besmet zijn. Om de besmette bewoners te scheiden van de niet besmette, is er samen met de CRA beslist om ook hier een cohortafdeling in te richten op het einde van 'De Bron'.

 

 

De medewerkers van Zorgbedrijf Meetjesland draagt het nodige beschermingsmateriaal en leeft alle hygiënische richtlijnen nauwgezet na. Er wordt altijd preventief gehandeld en actief gemonitord op symptomen bij personeel en bewoners om een besmetting te voorkomen. Daarom zet het zorgbedrijf meer beschermingsmateriaal in en hanteren we strengere, interne richtlijnen voor alle 740 medewerkers in de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten dan door de overheid wordt voorgeschreven. Op die manier wil het zorgbedrijf zijn zorgdienstverlening voor de groep van kwetsbare thuiszorgklanten en rusthuis- en serviceflatbewoner in deze moeilijke tijden verantwoord verder aanbieden.

 

Senioren onder de Toren (Pastorij Kleit)

Een bewoner werd onlangs naar het ziekenhuis gebracht. Bij opname bleek dat de bewoner besmet is met het coronavirus.

De pastorij is op dit ogenblik volledig in quarantaine. Dat betekent dat er geen bezoek toegelaten is. Op vrijdag 6 november worden alle 6 bewoners en 8 medewerkers getest. 

 

 

 

 

Wat met het bezoek?

Om de testresultaten zo zuiver mogelijk en zo bruikbaar mogelijk te houden, laten we geen bezoek toe in een afdeling van een woonzorgcentrum of in het volledige woonzorgcentrum 48 uur vóór de testen worden afgenomen en tot de testuitslagen gekend zijn. De familie wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Door de verstrengde maatregelen sinds het overlegcomité van 30 oktober, is er een nieuwe bezoekersregelingen. We willen jou uitdrukkelijk vragen om dit grondig door te nemen vooraleer op bezoek te komen.