Coronatests

Wat als een bewoner symptomen vertoont van besmetting?

Als een bewoner één symptoom van besmetting vertoont (infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnen of die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont), wordt hij vermoed besmet te zijn. Deze bewoner wordt onmiddellijk, maar steeds in overleg met de huisarts en/of de raadgevend arts, in kamerisolatie geplaatst.

We behandelen de geïsoleerde bewoner alsof hij besmet is, maar deze veronderstelde besmetting kan enkel bevestigd worden na het afnemen van een test.

 

Sinds 30 maart zijn er richtlijnen waardoor we beperkt (max. 5 bewoners, met uitslag positief) mochten en konden testen, ook in het woonzorgcentrum. Dit hebben we met beide handen aangegrepen. We lieten zo snel mogelijk een zo groot mogelijk aantal van de geïsoleerde bewoners testen. We hebben een testbeleid afgesproken met de coördinerende artsen, waarbij we zo veel als mogelijk van de geïsoleerde bewoners laten testen. In afwachting van het testresultaat blijft de bewoner geïsoleerd. Bij ontvangst van een negatief testresultaat en bij het wegvallen van de symptomen kan, in overleg met de arts, de isolatie worden opgeheven.

 

Door te testen hopen we de onrust en onzekerheid bij bewoners en personeel weg te nemen, wat mogelijk is als we negatieve testuitslagen krijgen. Als deze positief zijn, weten we anderzijds ook dat er bevestigde besmette residenten in het WZC zijn en kunnen we snel en adequaat schakelen en optreden.

 

De familie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer een bewoner een symptoom van besmetting vertoont. Conform het testbeleid wordt er beslist om te testen. In afwachting van het resultaat, wordt de bewoner in isolatie geplaatst op de kamer. Mocht een bewoner positief testen, dan wordt de familie telefonisch verwittigd. Mocht er een uitbraak zijn van het coronavirus in het woonzorgcentrum, dan worden alle families van onze bewoners meteen op de hoogte gebracht.

 

In de woonzorgcentra Ter Leenen in Deinze (Nevele), Warmhof in Maldegem, Ter Caele in Evergem en Ter Hollebeke in Sleidinge zijn er reeds bewoners in preventieve isolatie geplaatst omdat ze mogelijke symptomen van besmetting vertoonden. Elk van hen wordt, indien mogelijk, getest.  

 

In WZC Ten Oudenvoorde hebben we sinds 2 april een uitbraak van besmettingen. Door de integrale testing op 10 april weten we dat 22 bewoners en 7 personeelsleden positief getest hadden. Op heden mocht er nog geen hertesting doorgaan. De isolatie-afdeling van Ten Oudenvoorde kon recent worden verminderd in omvang, deels doordat bewoners overleden, maar gelukkig ook doordat de meeste bewoners na afloop van de isolatie geen symptomen van besmetting meer vertoonden en de isolatie voor hen kon worden opgeheven. 

 

 

Huidige testen en resultaten

Testing in WZC met COVID-uitbraak

WZC Ten Oudenvoorde: Het Agentschap Zorg & Gezondheid selecteerde begin april 55 woonzorgcentra waar er een uitbraak was van COVID-19. Aan die woonzorgcentra werden testkits bezorgd voor een test van alle bewoners én alle personeelsleden. WZC Ten Oudenvoorde was één van die woonzorgcentra en heeft daardoor al zijn bewoners en personeelsleden kunnen testen op corona. 

 

80 bewoners en 76 personeelsleden werden getest. 22 bewoners en 7 personeelsleden testten positief. De overige testen waren allemaal negatief. Positief geteste bewoners en bewoners, die symptomen vertonen, worden in een afzonderlijke covid-afdeling ondergebracht en verzorgd. Personeelsleden die positief getest werden en symptomen vertonen, blijven thuis.

 

In het woonzorgcentrum waren begin april reeds 6 gevallen van COVID-19-besmetting vastgesteld. Het ging toen om 1 medewerker en 5 bewoners. Daarop werd beslist met ingang van 2 april een cohorte-afdeling op te starten en de vermoedelijk besmette bewoners af te scheiden van de vermoedelijk niet-besmette bewoners. Ook de personeelsgroep werd verdeeld over beide bewonersgroepen.

 

Naar aanleiding van de testresultaten van deze integrale testing werd het woonzorgcentrum opnieuw heringericht en opgesplitst om de verspreiding van het virus te beperken. De positief geteste bewoners worden verzameld in de cohorte-afdeling. Daar worden ze verzorgd door negatief geteste en door positief geteste personeelsleden, zonder symptomen. De negatief geteste bewoners worden enkel door de negatief geteste medewerkers verzorgd.

 

De testresultaten tonen slechts een zeer tijdelijk beeld van de gezondheidstoestand. Waakzaamheid en opvolging blijven dus geboden. Ook in de toekomst zullen nog bewoners met symptomen worden getest en, indien nodig, intern worden verhuisd.

 

Testing in WZC zonder COVID-uitbraak

Midden april werd ons door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid gemeld dat alle personeelsleden en bewoners getest zouden worden van WZC Ter Hollebeke, WZC Ter Caele, WZC Warmhof en WZC Ter Leenen.

De WZC's werden opgenomen in de nieuwe test-strategie van de Vlaamse Overheid, waarbij woonzorgcentra zonder uitbraak worden getest.

 

Door deze testing zullen we nog meer zekerheid hebben betreffende de situatie in WZC Ter Hollebeke, WZC Ter Caele, WZC Warmhof en WZC Ter Leenen, met name of er al dan niet besmetting aanwezig is.

 

Datums testen:

 • WZC Ter Hollebeke: 22 april (60 personeelsleden) en 1 mei (60 bewoners)
  • Uitslag personeel: allemaal negatief. 
  • Uitslag bewoners: door problemen bij het labo, werden nog niet alle testresultaten ontvangen. We wachten nog op 29 uitslagen. Van de 31 uitslagen die we wel reeds ontvangen hebben, testte één bewoner positief.
 • WZC Warmhof: 27 april (137 personeelsleden) en 29 april (118 bewoners)
  • Uitslag personeel: 2 positief en 135 negatief.
  • Uitslag bewoners: allemaal negatief.
 • WZC Ter Caele: 28 april (85 personeelsleden) en 2 mei (94 bewoners)
  • Uitslag personeel: allemaal negatief.
  • Uitslag bewoners: allemaal negatief.
 • WZC Ter Leenen: 28 april (88 personeelsleden) en 30 april (75 bewoners) 
  • Uitslag personeel: allemaal negatief.
  • Uitslag bewoners: 1 positief en 72 negatief.