Raamcontact

Kom je iets afgeven en wil je snel even gedag zeggen aan je familielid? Via raamcontact kan je van buiten het WZC even zwaaien naar onze bewoner en van het moment gebruikmaken om je boodschap via GSM en telefoon of via handgebaren over te brengen.  Voor meer informatie over de afgeef-regeling kan je terecht bij de onthaalmedewerker/woonassistent/directie. De algemene richtlijnen zijn:

  • Bij afgifte steeds rekening houden met 1,5 meter afstand tussen afgever en ontvanger;
  • De ontvanger laat de afgever niet binnen in zijn woning;
  • De handhygiëne wordt gehandhaafd bij de manipulatie van de voorwerpen en na de afgifte blijft het voorwerp eerst minstens 24 uur staan, vooraleer je het binnen neemt. 

De verplaatsing die je doet voor raamcontact of om wasgoed e.d.m. af te geven aan het WZC, valt onder ‘noodzakelijke verplaatsingen’ (hulp bieden aan kwetsbare personen) en is dus toegestaan.

Het is mogelijk dat je hiervoor een attest nodig hebt om dat te kunnen bewijzen bij controle. Je kan het attest navragen bij de onthaalmedewerker of directie.