Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Dagopvang voor senioren

Collectieve Autonome Dagopvang voor senioren

De dagopvag voor senioren is er voor ouderen die nog zelfstandig of met steun van familie of andere mantelzorgers thuis wonen, maar overdag in goed gezelschap professionele ondersteuning zoeken.

De CADO biedt een waaier van activiteiten aan, zoals koken of bakken, bloemschikken, knutselen, kaarten, een uitstap naar het centrum van Maldegem of het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.

Faciliteiten:

  • zithoek met tijdschriften en kranten
  • eetruimte voor het middagmaal
  • zithoek met relaxzetels en televisie
  • aparte rustruimte met bed
  • animatiegedeelte voor activiteiten
  • keuken voor kook-en bakactiviteiten
  • aangepast toilet voor rolstoelgebruikers
  • tuin met aangenaam terras

Voorwaarden

De dagopvang staat open voor alle zorgbehoevenden. De zorgbehoevende of de mantelzorger moet in Maldegem wonen.  De dagopvang wil elke cliënt opnemen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan ondersteuning, op voorwaarde dat:

  • de cliënt lichamelijk en psychisch in staat is om opgevangen te worden in de dagopvang;
  • de opvang van de cliënt haalbaar is voor de verzorgenden en voor de andere cliënten.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot opvang wordt ingediend bij de coördinator. De inschrijving gebeurt tijdens een gesprek tussen de coördinator en de cliënt en/of de mantelzorger. Indien er geen mantelzorger aanwezig is, kan een andere persoon, die betrokken is bij het welzijn van de cliënt, de aanvraag indienen. 

Bij inschrijving wordt de graad van zorgbehoevendheid van de cliënt en de draaglast van de mantelzorger nagegaan. Dit gebeurt door middel van een intakeformulier, de BEL-profielschaal en de KATZ-schaal. Ook wordt het huidige hulpverleningsprofiel nagegaan en een zorgplanning opgemaakt.

Prijs 

In de kostprijs is opvang, verzorging, drank en koffiepauze inbegrepen. De kosten worden maandelijks verrekend via een factuur. Voor een middagmaal wordt een supplement aangerekend.

Voor de dagopvang gelden vanaf 01/04/2018 nieuwe tarieven.

Uurtarief € 3,44 
Maaltijdprijs € 6,30
Forfait per rit € 2,12

 

Vervoer 

We voorzien de mogelijkheid om de zorgbehoevende thuis te laten ophalen en terug te brengen.  Onze vervoersdienst rijdt tussen 8.00 uur en 9.00 uur ’s morgens en tussen 16.00 uur en 17.00 uur ’s avonds. Per rit wordt een bijdrage van 2,12 euro aangerekend. 

Contactgegevens