Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Assistentiewoningen Maldegem

 

Een assistentiewoning is bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Zij kunnen tegelijkertijd  gebruik maken van een aantal diensten in het aanpalende woonzorgcentrum.

Het Zorgbedrijf heeft in Maldegem 80 assistentiewoningen:

  • residentie Merlaen: 35 flats 
  • wijk Begijnewater: 15 woningen
  • wijk Lazarusbron: 30 woningen

 

Wie komt in aanmerking voor een assistentiewoning?

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie. Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

 

Inschrijven

Voor een aanvraag tot opname kan je je schriftelijk richten tot de woonassistent.
Bij elke aanvraag wordt onderzocht of je aan de opnamevoorwaarden voldoet. Kom je in aanmerking, dan kom je op een wachtlijst en word je verwittigd wanneer een opnamemogelijkheid concreet wordt.

Voor een eigenlijke opname wordt er nog een financieel onderzoek gevoerd, worden de opnamedocumenten ondertekend en de praktische regelingen afgesproken.

Je kan steeds, samen met familie of kennissen, vooraf een bezoek brengen aan residentie Merlaen. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de woonassistent.

 

Prijs

Dagprijs

ASSISTENTIEWONING    PRIJS ALLEENSTAANDE PRIJS KOPPEL
Merlaen   €31.80 €44.22
Begijnewater*   €22.15  
Lazarusbron*   €18.02  

*prijzen exclusief nutsvoorzieningen

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal diensten die het Zorgbedrijf verstrekt via het woonzorgcentrum /dienstencentrum:

  • sociale hulp en advies
  • animatie
  • noodoproepsysteem 24/24u
  • maaltijden