Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

Assistentiewoningen Evergem

 Serviceflats Woonzorgcentrum Ter Caele

Een assistentiewoning is bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Zij kunnen tegelijkertijd  gebruik maken van een aantal diensten in het aanpalende woonzorgcentrum.

Het Zorgbedrijf heeft in Evergem 69 assistentiewoningen, verdeeld over de drie grote dorpskernen:

  • Sleidinge: 20 woningen in de Kerkstraat
  • Ertvelde: 20 woningen in de Hospitaalstraat
  • Evergem: 29 woningen in Hoeksken

Wie komt in aanmerking voor een assistentiewoning?

Er zijn een aantal persoonsgebonden voorwaarden verbonden aan een opname zoals leeftijd, domicilie, graad van zorgbehoevendheid en motivatie. Meer info hierover vind je in het opnamereglement.

Inschrijven

Je kan je inschrijven op de wachtlijst, via de Dienst Opname. Breng je identiteitskaart mee en een kleefbriefje van de mutualiteit. Op afspraak kan je ook een kijkje nemen in een flat.

De wachttijd voor de assistentiewoningen bedraagt gemiddeld 5 jaar. De aanvragen worden chronologisch behandeld. Je doet er dus goed aan om tijdig in te schrijven. Inschrijven is nog geen verplichting om te huren.

Prijs

  1. De dagprijs
ASSISTENTIEWONING    PRIJS
Ter Caele   €18.15 - 23.50 (afhankelijk van type flat)
Ter Hollebeke   €18.15
Ten Oudenvoorde   €18.15 - 21.20 (afhankelijk van type flat)

 

  1. Extra diensten
NUTSVOORZIENINGEN PRIJS  
Water / verwarming* €2,25 (per dag)
Elektriciteit* €0,15 (per eenheid)
Digitale televisie €15,00 (per maand)
Telefonie: abonnement + nationale gesprekken €5,00 (per maand)

 

*In de flats in de Bibliotheekstraat is water/verwarming en elektriciteit via de eigen leverancier.

De residenten kunnen een carport huren indien beschikbaar. De prijs hiervan bedraagt € 200,00 / jaar en wordt jaarlijks gefactureerd.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal diensten die het Zorgbedrijf verstrekt via het woonzorgcentrum /dienstencentrum:

  • sociale hulp en advies
  • animatie
  • noodoproepsysteem 24/24u
  • maaltijden:
MAALTIJD   IN HET WOONZORGCENTRUM   IN DE ASSISTENTIEWONING
ontbijt    €1,60   €1,90
middagmaal   €7,00   €7,25
avondmaal   €2,48   €2,77

 

Gezinszorg en huishoudelijke zorg kan je niet aanvragen via de woonzorgcentra. Daarvoor contacteer je een externe dienst.

Contactinformatie